- załóż konto
    - nie pamiętam hasła
 
 
    - działalno¶ć
    - dokonania
    - statut
    - rekrutacja
    - stan osobowy
 

CHINY 2005
 

TROJMIASTO.PLEND  16.11.2010  ::  Zebranie członków i sympatyków koła   (autor: Paweł Zwierzchowski)

Zarz±…d Mię™dzywydziałowego Koła Naukowego Ekologia Budownictwa i Inżynierii ¦šrodowiska "EBiI¦"€ť zaprasza wszystkich członków i sympatyków koła na zebranie, w ¶›rodę™ o godzinie 16.30 do sali 012 w gmachu B.

Zebranie w głółwnej mierze bę™dzie po¶›wię™cone:
  1. Przygotowaniami do debaty w ramach współpracy z Polsk±… Zielon±… Sieci±… (przypominam, że debata odbędzie się™ 24.XI);
  2. Wyjazdu do firmy Ekofinn w Baninie;
  3. Wyjazd na Studenck± Mię™dzynarodow± Konferencję™ Naukow±… nt. Rozwoju obszarów wiejskich, Rzeszów 11-12 maja 2011;
  4. Propozycja zagranicznego laboratorium wyjazdowego do elektrowni atomowej Jaslovske Bohunice na Słowacji ;
  5. Wolne wnioski.

Wię™cej szczegółów na zebraniu! Liczymy na wysok±… frekwencja :)
--
Pozdrawiam
Paweł Zwierzchowski