- załóż konto
    - nie pamiętam hasła
 
 
    - działalność
    - dokonania
    - statut
    - rekrutacja
    - stan osobowy
 

CHINY 2005
 

TROJMIASTO.PL:: DZIAŁALNOŚĆ MKNS PG "EBiIŚ"


Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej "Ekologia Budownictwa i Inżynieria Środowiska" działa aktywnie już od 1995 roku. Nasza działalność jest bardzo szeroka. Podstawowym celem pracy Koła w środowisku akademickim jest krzewienie i pogłębianie wiedzy o znaczeniu aspektów ekologicznych w budownictwie i inżynierii środowiska. Problemy związane z ekologią będą jednym z największych wyzwań w działalności przyszłych inżynierów. Członkowie Koła w swojej działalności dążą do lepszego zrozumienia tych problemów i poznania optymalnych metod ich rozwiązania. Inicjatywy Koła sprzyjają również integracji studentów różnych lat i kierunków. Zachęcają studentów, szczególnie młodszych, do podjęcia działalności społecznej i zapoznają ich z praktyką organizacyjną, dając możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami uczelni krajowych i zagranicznych oraz firm związanych z profilem studiów.
Celem Koła jest także zwrócenie uwagi studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej na tematykę ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska, a także pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu zagadnień ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska. Nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi firmami i instytucjami z dziedziny ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska i dążymy do integracji studentów Politechniki Gdańskiej.
Aktywizujemy i skupiamy najlepszych studentów Politechniki Gdańskiej wydziałów: Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Architektury w celu poszerzania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności, zdobywania doświadczeń. Mamy liczne kontakty z uczelniami z całego świata. Organizujemy wiele wyjazdów zagranicznych i krajowych a także liczne laboratoria, prelekcje, spotkania i seminaria. Mamy również stały kontakt z największymi firmami z branży budownictwa, sanitarnej i nie tylko.
Nasze Koło ma na swoim koncie organizację seminarium uczelnianego i trzech krajowych seminariów na temat  Techniczne aspekty ochrony środowiska". Od pierwszej edycji Krajowego Seminarium jesteśmy jego gospodarzami. Zorganizowaliśmy wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych, naukowych jak i integracyjnych. Nasze działania są wielokrotnie doceniane.
Celem Koła jest zwrócenie uwagi studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej na tematykę ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska, a także pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu zagadnień ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska. Nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi firmami i instytucjami z dziedziny ekologii, budownictwa i inżynierii środowiska i dążymy do integracji studentów Politechniki Gdańskiej.